niedziela, 15 grudzień 2019 11:19

Jak wystawić e-receptę?

Oceń ten artykuł
(1 Głos)
Wystawianie e-recept Wystawianie e-recept

Rewolucja technologiczna trwa. Zaczepiła także o świat medyczny w aspekcie wypisywanych leków. Albowiem od 1 stycznia 2020 roku obowiązkiem lekarzy jest wystawianie e-recepty. W woli dokształcenia na temat e-recepty należy odwiedzić adres internetowy http://4tune.pl/erecepta, na którym widnieją wszelkie treści związane z rewolucją, a mianowicie informacje na temat tego: czym jest e-recepta, jak e-recepty realizować w aptekach, objaśnienie platformy P1 do wystawiania e-recept.


W skrócie: Co to e-recepta?

E-recepta została wprowadzona do obowiązku wydawania z dniem 1 stycznia 2020 roku. Placówki i podmioty wystawiające dotychczas recepty w formie papierowej miały czas do końca roku 2019 na zgłoszenie się i zarejestrowanie na platformie P1 do wystawiania e-recept. Od teraz każdy pacjent otrzyma e-receptę przy wizycie u lekarza zarejestrowanego na platformie P1. Zabieg ten ma na celu zgromadzenia informacji na temat wydawanych recept. Możliwa jest realizacja e-recepty na terenie całego kraju. 
Jak się przygotować do wystawiania e-recept? - opis procesu

Prawidłowe wystawianie e-recept

Dotychczas wystawiana papierowa recepta zostaje zastąpiona elektroniczną wersją dokumentu e-recepty, zarejestrowaną w systemie na platformie P1. E-recepta powinna zawierać informacje, takie jak: dane pacjenta, dane osoby wystawiającej i/ lub podmiotu wystawiającego receptę, informacje na temat przepisywanego leku (nazwa, dawka, ilość, dawkowanie), data realizacji recepty, kod dodatkowych uprawnień (jak refundowanie) oraz informacja o wskazanym terminie kontroli lekarskiej. Prawidłowo uzupełniony dokument zostaje podpisany przez lekarza n. poprzez użycie profilu zaufanego i wysyłana jest do systemu, który po około sekundzie w odpowiedzi zwrotnej wysyła elektroniczną formę e-recepty  informacyjnej do wydruku dla pacjenta, który może ją zrealizować w każdej aptece. Wydruk zawiera kod kreskowy oraz czterocyfrowy kod dostępu. Lekarze mogą wypisać jeden produkt leczniczy na jednej e-recepcie, z możliwością połączenia pięciu e-recept w zbiorczy e-dokument. 

Błędne wystawienie e-recepty

W przypadku błędnego wystawienia e-recepty jest możliwość jej poprawienia w zależności od tego, kiedy doszło do zauważenia błędu. Lekarz zauważając błąd jeszcze w gabinecie jest w stanie anulować receptę i utworzyć poprawioną wersję kodu autoryzacyjnego dla pacjenta do e-recepty. Natomiast, gdy błąd w e-dokumencie zostanie zauważony przez farmaceutę w aptece to może on bezpośrednio skontaktować się z lekarzem i uzyskać nowy, poprawiony kod do autoryzacji i wykupienia leków z e-recepty. 

Odstępstwa od reguły

Ministerstwo Zdrowia dopuszcza przypadki wyjątkowe, których będzie możliwe wystawienie recepty papierowej jak: 
- recepty "pro auctore" i "pro familiae" dla wystawiającego i rodziny,
- podczas wizyt domowych u pacjenta, przy chwilowym braku dostępu do platformy P1, 
- recepty weterynaryjne dla zwierząt,
- recepty transgeniczne.

Więcej informacji na temat e-recept i warunków ich wystawiania widnieją pod adresem http://4tune.pl/e-recepta-instrukcja-jak-wystawic